Pełna oferta

Tłumaczenia prawne i prawnicze

Wszelkie umowy cywilnoprawne, takie jak: umowa darowizny, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa sprzedaży, umowa leasingu, umowa komisu, umowa licencji, umowa agencyjna, umowa użyczenia, umowa przedwstępna, umowa ustanowienia zastawu, umowa poręczenia, umowa cesji, umowa najmu, odstąpienie od umowy, inne.

Dokumenty prawne, takie jak: akty własności, pełnomocnictwa, testamenty, inne.

Pisma procesowe, takie jak: pozwy, wezwania, apelacje, skargi, wnioski, ugody, inne.

Dokumenty osobiste, takie jak: dyplomy ukończenia szkoły i studiów, zaświadczenia o ukończeniu kursów, świadectwa z zakładów pracy, paszporty, prawo jazdy, dowody osobiste, indeksy, wypisy z indeksów, inne.

Akty stanu cywilnego, takie jak: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu oraz parafialne akta metrykalne.

Inne dokumenty urzędowe, takie jak: dokumenty rejestrowe firm, dokumenty wymagane do rejestracji samochodów, dokumenty celne, wypisy z KRS, inne.

Tłumaczenia inne

Medyczne, farmaceutyczne, marketingowe, reklamowe, audiowizualne (filmy fabularne i dokumentalne), tematyka unijna, instrukcje, turystyka, kulinaria, sztuka, inne.